Podpis donacijske pogodbe med Škofijsko karitas Koper in Splošno bolnišnico »Dr. Franca Derganca« v Stari Gori

Na Svete tri kralje, v sredo 6. januarja 2016 bo ob 13.00 v prostorih Oddelka za invalidno mladino STARA GORA, podpis donacijske pogodbe med Škofijsko karitas Koper in Splošno bolnišnico »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica.

Radio Ognjišče je v sodelovanju s Škofijsko karitas Koper organiziral leta 2012 dobrodelno prireditev Pustna sobotna iskrica, v kateri je bilo zbranih 68.886 Eur za pomoč otrokom na oddelku za invalidno mladino Stara gora. Namen celotne akcije je bil opozoriti na problematiko reševanja prostorov v Stari gori, istočasno pa zbrati sredstva za otroke, ki tu preživijo večina svojega življenja. Spremljanje porabe sredstev je bilo zaupano Škofijski karitas Koper.

Še isto leto so na Miklavža otroci dobili sobo za umirjanje – snoezelen, ki pomaga pri sproščanju ali stimulaciji hiperaktivnih ali premalo aktivnih otrok in stimulacijo celotnega razvoja pri otrocih z najtežjo motnjo v razvoju.  Gre za terapevtsko sobo in mnoge sodobne pripomočke, ki pomagajo pri napredovanju zdravja invalidnih otrok. Strošek te sobe je bil 15.839,37 Eur.

V letu 2013 je bila v planu preureditev in razširitev paviljona 2, zato je bilo s strani Škofijske karitas Koper za načrte nakazano 42.456,00 Eur, vendar se to ni realiziralo. V zadnjem času je bolnišnica pristopila k dokončni rešitvi, zato bo s podpisom te pogodbe nakazan še preostali znesek 10.590,63 Eur.

Pri podpisu pogodbe bosta s strani Škofijske karitas Koper prisotna njen ravnatelj Slavko Rebec in skrbnica pogodbe Jožica Ličen, s strani Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« pa direktorica zavoda prim. Nataša Fikfak, dr. med. oz. strokovna direktorica dr. Dunja Savnik Winkler ter sodelavci oddelka Stara gora in njihov vodja dr. Jurij Karapandža .

S podpisom te pogodbe je s strani Škofijske karitas Koper dokončno realizirana akcija Pustna sobotna iskrica za otroke v Stari gori.

 

Jožica Ličen, namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper (GSM: 041 429 713)