Poletni programi in dogodki v Škofijski karitas Koper

Sodelavci Karitas na območju koprske škofije tudi poleti izvajajo programe pomoči in spremljanja ljudi v stiski, še posebej bi izpostavili:

  • Materialna in finančna pomoč družinam, posameznikom poteka po dogovorjenem urniku v Centrih karitas: Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Izola in Portorož. Še vedno je na območju koprske škofije 1.500 družin in 1.000 posameznikov, ki prejemajo pomoč v hrani in 300 takih, ki jim Karitas pomaga pri plačilu nujnih položnic.
  • Skupaj s hrano in oblačili že od začetka junija teče v okviru akcije Otroci nas potrebujejo tudi pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami. Poleg kupljenih in zbranih potrebščini bo staršem razdeljenih tudi za 21.000 eur bonov za nakup šolskih potrebščin v knjigarnah. V akcijiPokloni zvezekje sodelovalo 46 Osnovnih in podružničnih šol ter 18 vrtcev. Otroci so za svoje sovrstnike zbrali skoraj 5.000 zvezkov in drugih potrebščin.
  • Počitniške dejavnosti v Portorožu: v sodelovanju s Slovensko karitas se bo v Sončni hiši v Portorožu počitniškega tedna iz Škofijske karitas Koper udeležilo 8 socialno ogroženih družin; prav tako bodo počitniški tedni z naslovom Biseri, ki se jih bo iz koprske škofije udeležilo 30 otrok in mladostnikov.
  • Tabori in letovanja v Domu karitas v Soči so namenjeni otrokom in družinam, ki so med letom vključene v različne programe pomoči. Preko 100 otrok in animatorjev letuje v dveh taborih in sicer najprej tisti, ki obiskujejo program Popoldan na cesti, sledijo jim otroci in animatorji iz programa Posvojitev na razdaljo ter s področja Istrske območne karitas, en tabor je namenjen socialno ogroženim družinam; v preostalih tednih pa bodo letovali sodelavci Karitas, člani gibanja Vera in luč ter različnih drugih skupin.
  • Delovni tabor Streha nad glavo bo na področju Škofijske karitas Banja Luka potekal od 4. do 10. avgustav sodelovanju s Škofijsko gimnazijo Vipava že 18. leto. Tudi letos bodo mladi prostovoljci in mojstri pomagali pri obnovi doma družini z devetimi otroki. Poleg tega so dijakinje ŠGV pripravile delavnice za otroke iz družin, katerim so tokrat in v preteklosti pomagali pri obnovi doma.
  • Razstave Umetniki za karitas še vedno potujejo: 7. julija bo odprtje razstave v Frančiškovi dvorani na Sveti Gori nad Novo Gorico, 8. julija v Domu Sodalitas v Tinjah in 13. avgusta v Grošljevi galeriji na Prevaljah.
  • Umetniki za karitas: 25. mednarodna likovna kolonija pod geslom Odrinimo na globokobo na Sinjem vrhu nad Ajdovščino od19. do 23. avgusta; dan odprtih vrat bo 22. avgusta, ki se bo sklenil s kulturnim programom ob 18. uri.

Tudi ostali programi Škofijske karitas Koper in Zavoda karitas Samarijan: pomoč brezdomcem, Materinski dom, Varna hiša in Vrtnica potekajo tudi v poletnem času nemoteno. 

Pripravila: Jožica Ličen, ravnateljica Škofijske karitas Koper, GSM: 041 429 713, e-pošta: jozica.licen@rkc.si