Pomembna dejstva ob 25-letnici Škofijske karitas Koper

Škof msgr. Metod Pirih je 6. septembra 1990 ustanovil Škofijsko karitas Koper (ŠK). Slovesno praznovanje 25-letnice  je bilo 30. maja v Kopru, kjer se je škof dr. Jurij Bizjak Karitas zahvalil za delo, ki ga opravlja za pomoč ljudem v stiski. Ob tem pomembnem jubileju je  v.d. ravnatelja msgr. Slavko Rebec v zahvalno pismo sodelavcem Karitas med drugim zapisal: »Ob čestitkah vam vsem, drage sodelavke in sodelavci, izrekam tudi iskreno zahvalo. Hvala za vaše delo, čas, misli, molitve. Boga hvalim, da ste in, da ste tako velikodušni, kot ste. Hvaležen sem tudi vašim najbližjim, ki so pogosto »posredni sodelavci Karitas«, da lahko vi poskrbite za pomoči potrebne.«

 

Nekaj pomembnih podatkov:

V ŠK je karitas prisotna v 166 župnijah  s 1.150 stalnimi in prav toliko občasnimi prostovoljci, ki letno opravijo preko 100.000 ur prostovoljnega dela.  Župnijske karitas se povezuje v pet Dekanijskih in tri Območne karitas.

Za izvajanje specifičnih programov je leta 2000  ŠK  ustanovila Zavod karitas Samarijan, pod okriljem katerega deluje Materinski dom, Varna hiša, Medgeneracijsko središče in Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom. 

Najširša oblika pomoči je podpora in spremljanje družin in posameznikov ter nudenje, materialne in finančne pomoči. Trenutno je na področju koprske škofije 3000 družin in posameznikov, ki v Centrih karitas prejemajo pomoč. Letno razdelimo med 300 in 400 ton hrane in higienskega materiala, ter preko 80.000 Eur pomoči pri plačilu položnic.

Pred začetkom letošnjega šolskega leta je več kot 2000 šolarjev prejelo pomoč s šolskimi potrebščinami in boni za nakup delovnih zvezkov. Skupaj s posvojitvijo na razdaljo ta pomoč presega 50.000 Eur. 

Pod okriljem ŠK deluje na desetih lokacijah program Popoldan na cesti, ki s pomočjo mladih prostovoljcev pomaga več kot 200 otrokom. 

Za nadgradnjo programa pomoči otrokom in v spomin na pokojnega sodelavca Bogdana Žorža smo ustanovili sklad, preko katerega načrtujemo pomoč pri različnih problemih pri vzgoji otrok.

Pomoč brezdomcem se izvaja v Bertokih in Ajdovščini.

V vseh teh letih smo veliko pozornost namenili razvoju mreže Karitas po celotni škofiji, saj je poleg Doma karitas v Solkanu zaživel še Dom v Soči, na Cesti, v Bertokih in Šempetru.  Za osnovne informacije ter materialno, duhovno in svetovalno pomoč deluje 13 Centrov karitas po celotni škofiji: Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka, Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Portorož in Izola.  

Akcije in projekti: Umetniki za karitas, Posvojitev na razdaljo, Zaupanje, Dar za stisko, Namenska pomoč, Pomagam pomagati, Pomagajmo preživeti,  Da bo korak v šolo vesel, Manjša sveča za sočloveka sreča, Klic dobrote, Postne akcije (40 dni brez alkohola, Ne pozabimo – Streha nad glavo, Plamen upanja).

Trenutno, poleg ustaljenih oblik pomoči, je za ŠK izziv in skrb za pomoč beguncem. V akcijo zbiranja pomoči sodelujemo s Slovensko karitas, v dogovoru z občino in državo pa smo v Dom karitas na Cesti pripravljeni sprejeti noseče begunske matere in otroke.

Ob tej priliki hvala vsem, ki pomagate in dobrodošli vsi, ki pomoč potrebujete!

Pripravila in  na voljo za več informacij o delu ŠK: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč, gsm 041 429 713, e-pošta: jozica.licen@rkc.si